Metoda Montessori

Modelul educațional Montessori este metoda copiilor care se autoeducă. În Grădinița TESORI, așezăm copilul în centru, îi oferim încredere, îl cunoaștem îndeaproape pentru a-l putea respecta întru-totul, îi oferim libertate, însă limita este atunci când ajunge să rănească pe altcineva. Îl ghidăm să învețe singur, nu îi predăm.

O zi în Grădinița TESORI reprezintă o alternare eficientă a activităţilor de joc cu cele de studiu individual sau ȋn grup, astfel valorificându-se particularităţile de vârstă ale fiecărei grupe.  La nivelul grupelor mici avem ca obiectiv principal socializarea preşcolarilor prin activităţi de joc care le acordă şansa de a descoperi pe cel de lângă el şi pe sine, astfel descoperindu-şi si locul său în lume. De asemenea, urmărim rafinarea propriilor simţuri care va duce la o bună dezvoltare intelectuală, la o bună dezvoltare motrică oferindu-le mult râvnita independenţă personală. Mai mult, acum punem bazele peste care vom construi activitățile și deprinderile anilor ce urmează. Vor predomina activitățile de Viață Practică prin care copilul învață să aibă grijă de el, asimilează reguli, rutine și dezvoltă aspecte de conduită internă.

La grupa mare obiectivul principal devine pregătirea pentru şcoală, însă fără a pierde din vedere dezvoltarea emoţională şi socială a copiilor. Dezvoltarea armonioasă a personalităţii celor mici va fi ghidată prin activităţi pline de mişcare, de interacţiune cu mediul real. Nu se vor juca, ci vor munci. Vor munci la propria lor creare. Pregătirea pentru şcoală face parte din principalul nostru obiectiv, şi anume pregătirea pentru viaţă.  Copiii vor avea posibilitatea să descopere singuri, nu li se va oferi totul.

Suntem partenerii lor în dezvoltarea creativităţii oferindu-le un mediu plin de afecţiune, grijă şi încredere dându-le elanul să exploreze şi să descopere. Oferindu-le lumea reală, le dăm posibilitatea să creeze o lume nouă, pentru ei. Împreună vom învăţa din greşeli, şi vom avea din nou curajul să încercăm.

Grupele noastre vor deveni un spaţiu plin de experienţe senzoriale, intelectuale și sociale.

VisTesori_turn roz