contribuție părinți

„Copilul ne oferă adevărata sinteză a vieţii, care rezidă în spiritul umanităţii.
Dar acel spirit care învăluie copilăria noastră este apoi întunecat de umbrele temniţei care începe deasupra copilului în creştere; iar omul îl vede murind departe şi pierind în lumina zilei obişnuite.
Într-adevăr, viaţa noastră socială înseamnă destul de des întunecarea şi moartea vieţii naturale care există în noi.” Maria Montessori

Maria Montessori

Contribuția

ANUALĂ A PĂRINȚILOR

  • Este în valoare de 1000 lei și priveşte procurarea de bunuri de natură didactică, folosite în actul educaţional de către preșcolari, precum şi susţinerea perfecţionării permanente a cadrelor didactice.
  • Se plătește în momentul completării Fișei de înscriere pentru anul școlar următor, pentru primul an de scolarizare. În anii următori, poate fi plătită și în tranșe, semestrial/trimestrial/lunar.

Contractul de școlarizare se încheie până în ultima zi de înscrieri, cel târziu.

Fișa se completează în perioada de înscriere a fiecarui an școlar, indiferent dacă copilul urmează sau nu cursurile grădiniței noastre. În caz contrar, locul devine disponibil pentru anul următor.