Opționale

VisTesori-14

TESORI îmbrățișează ideea că familia are rolul principal în orientarea educației, este leagănul social și sprijinul copilului pe toată durata vieții. Familia este cea care stabilește partenerii educaționali potriviți în funcție de particularitățile de dezvoltare și temperament ale copiilor.

Ne dorim să completăm demersurile părinților în educația copiilor și de aceea, am inclus în programul săptămânal următoarele opționale și ateliere:

 

 LIMBA ENGLEZĂ 

Limba engleză este o limbă de uz internațional . Ea a devenit nu numai o necesitate, dar şi un mod de viaţă. Faptul că învăţarea limbii străine a fost introdusă în TESORI încă de la cea mai fragedă vârstă, constituie un avantaj, îl pregăteşte pe copil să se dezvolte conform unor cerinţe ale societăţii care îi permit o adaptare rapidă şi armonioasă. Copilul are posibilitatea să cunoască de timpuriu lumea care îl înconjoară şi să se pregătească pentru integrarea în societate gradat , prin asimilarea unui bagaj de cunoştinţe bine conturat din care va extrage informaţiile necesare şi corespunzătoare unei situaţii reale de viaţă.

Temele sunt alese în funcţie de celelalte activităţi instructiv-educative ce urmează a fi desfăşurate, copilul având astfel posibilitatea de a-și însuşi mai uşor noţiunile predate. Încă de la grupa mijloci,e copiii transpun în practică aceste cunoştinţe prin conversaţii, diverse forme de joc, cântec, desen.

 

 EDUCAȚIE SANITARĂ 

Formarea deprinderilor igienice începe în familie şi este completată în grădiniță și mai târziu, în şcoală. Recunoscând rolul exemplului personal, al dialogurilor şi al activităţilor aplicative de exersare a deprinderilor igienice, activităţile de educaţie pentru sănătate desfăşurate în grădinița noastră au un rol formativ deosebit prin stimularea motivaţiei intrinseci, stând la baza comportamentului civilizat al adultului de mâine.

Educaţia igienico-sanitară urmăreşte dezvoltarea începând cu vârsta copilăriei a unei concepţii ştiinţifice despre sănătate şi boală şi a unui comportament igienic, în scopul ocrotirii şi promovării sănătăţii individuale şi a colectivităţii.

Acest opţional reprezintă primul pas în lumea cunoaşterii regulilor elementare de igienă necesare păstrării şi promovării sănătăţii, activităţile de învăţare fiind accesibile vârstei copiilor şi îmbrăcând forme atractive, relaxante, cu povestioare, jocuri etc.

A învăţa copilul, de la cea mai fragedă vârstă să fie îngrijit, să respecte reguli de igienă personală, să se obişnuiască cu un regim raţional de alimentaţie, înseamnă a rezolva una din marile problemele ale lumii contemporane, „educaţia pentru sănătate, aceasta fiind una dintre „noile educaţii”.

 

 PICTURĂ 

Cursurile de pictură îi ajută pe copii să vadă întru-un mod diferit culorile, spațiile, umbrele și lumina din jurul lor. Sunt ghidați să poată transforma o imagine mentală într-una palpabilă.

Li arată cum să folosească corect instrumentele specifice artelor plastice pentru a putea face anumite mișcari care le vor dezvolta îndemânarea motrică.

Toate aceste activități înglobează elemente de inteligență spațio-vizuală, kinestezică și naturalistă (abilitatea de a recunoaște și de a categoriza plante, animale și alte obiecte din natură) și vor putea să le dezvolte copiilor pe viitor o perspectivă pe de o parte naturală și,pe de altă parte, una creativă asupra realității.

 

 CLUBUL DE GERMANĂ 

Copiii au ocazia să asculte fonemele limbii, să vorbească și să cânte în germană, iar acest lucru se realizează într-o manieră jovială, dinamică și interactivă. Cuvintele pe care copiii le aud sunt atent alese și selectate din toate domeniile, fiind introduse progresiv în activitățile de zi cu zi. Pentru majoritatea copiilor limba germană reprezintă o plăcere.

Intrarea în contact cu limba germană la o vârstă timpurie constituie un imens avantaj pentru copii, deoarece aceștia în primii ani de viață au cea mai mare putere de asimilare a informației.