programul copilului

„Adultul şi-a atribuit o putere aproape dumnezeiască, a sfârşit prin a se socoti
Dumnezeul copilului şi a gândit despre sine, cum scrie în Geneza:
"Eu voi crea omul după chipul şi asemănarea Mea".”
Maria Montessori

Maria Montessori

Programul

copilului

  • Programul ales de către părinți la înscriere poate fi modificat, printr-o solicitare scrisă, în limita locurilor rămase disponibile pentru programul solicitat. El va intra în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare.
  • Dacă, din motive medicale, copilul lipsește, taxa lunară rămâne fixă, fără să suporte modificări.
  • În cazul unei interventii chirurgicale, contractul se suspendă pe perioada recomandată de medic, taxa se reduce la suma de 1000 ron, în cazul programului 8:00 – 18:00, iar pentru programul 8:00 -13:00 la 500 ron pentru menținerea locului. În caz contrar, contractul încetează și locul devine disponibil.
  • În cazul suspendării contractului, ca urmare a recomandării medicului specialist, prin scrisoare medicală, valoarea contractului se reduce la 1000 ron, pentru programul 8:00 – 18:00 si 500 ron pentru programul 8:00 – 13:00, pentru mentinerea locului. În caz contrar contractul încetează și locul devine disponibil.
  • Pentru perioada de vacanță taxa lunară este folosită pentru susținerea cheltuielilor fixe (fond salarii, chirie, utilități) și a activitatii de igienizare în vederea pregătirii următorului an școlar este de 1000 ron.